منتخب سردبیر

ویژه

واکنش‌ها به استراتژی جدید دونالد ترامپ در افغانستان نشان می‌دهد برخی از شهروندان امیدوارند بتواند ثبات و امنیت کشورشان تامین شود اما برخی نیز معتقدند این تصمیم جدید نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

سرتیتر رده