منتخب سردبیر

رئیس جمهور آمریکا در ارزیابی انفجار در منهتن نیویورک با اشاره به اینکه مظنون این حمله از طریق ویزای مهاجرت خانوادگی وارد ایالات متحده شده است خواهان اصلاح صدور این نوع ویزا شد.

سرتیتر رده